Consorci Localret

Introdució

Un centenar d’ens locals catalans s’interessen pel nou portal de transparència impulsat pel Consorci AOC

Un centenar d’ens locals catalans s’interessen pel nou portal de transparència impulsat pel Consorci AOC

El Consorci AOC informa que més d’un centenar d’ens locals de Catalunya ja han sol·licitat el servei de portal de transparència, una solució creada pel mateix Consorci en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, les quatre Diputacions, el Consorci Localret, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, i que els permetrà comptar amb un portal de transparència propi.

Cal recordar que La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, obliga els ens locals a garantir la transparència de la informació pública, per mitjà d’un sistema integral d’informació i coneixement en format electrònic i que aquesta obligació entra en vigor a partir del pròxim 1 de gener de 2016.

Ara es troba en funcionament un pilot d’aquest portal de transparència utilitzant com a base una mostra de les dades de l’Ajuntament de Manlleu, que disposa d’un dels espais de transparència de referència a Catalunya.

Prova pilot web transparència
Prova pilot web transparència

Beneficis del servei de transparència del Consorci AOC

Assegura el compliment de les obligacions de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aprovada pel Parlament de Catalunya, la qual amplia substancialment les obligacions de transparència respecte de la legislació de transparència estatal.

És un projecte realitzat conjuntament per la Generalitat de Catalunya, les quatre Diputacions i les entitats municipalistes de Catalunya, dins d’un Conveni marc de col·laboració, amb l’objectiu d’oferir un servei integral als ens locals, en relació a solucions tecnològiques comunes, assessorament jurídic, suport i assistència tècnica, guia d’implantació de la Llei, model d’ordenança de transparència i formació a càrrecs electes i tècnics municipals.

Facilitarà la feina administrativa dels ens locals, garantint que la nombrosa informació pública que aquests trameten habitualment a altres organismes estatals, autonòmics o locals es publicarà automàticament al Portal local de Transparència, amb l’objectiu d’evitar duplicar tasques administratives de tramesa o publicació d’informació, així com informació derivada de l’ús de serveis del Consorci AOC.

El portal de transparència s’oferirà en diverses modalitats que permetran adaptar-se a les diferents necessitats de cada ens local. Aquestes modalitats són:

– Portal integrat de seu electrònica, espai de transparència i dades obertes.

– Portal de transparència i dades obertes, per als ens que disposen de la seva pròpia seu electrònica.

– Portal de dades obertes, per als ens que disposen de la seva pròpia seu electrònica i espai de transparència.

Sol·licitud del servei del portal de Transparència

Des del passat 15 d’octubre es pot sol·licitar aquest servei a través d’EACAT, de la mateixa manera que la resta de serveis que ofereix el Consorci AOC. 

Formació sobre el servei de Portal de Transparència

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya, en col·laboració amb les Diputacions, la Generalitat i el Consorci AOC, organitza una sèrie de formacions a diferents demarcacions. Trobareu aquestes activitats formatives a l’Agenda del web de Localret