Introdució

Les quatre diputacions i el Consorci AOC gestionaran amb un nou sistema informàtic el Padró Municipal d’Habitants

Les quatre diputacions i el Consorci AOC gestionaran amb un nou sistema informàtic el Padró Municipal d’Habitants

Aquesta iniciativa implica un impuls als projectes d’interoperabilitat que garanteixen el dret dels ciutadans a no presentar documents que ja es troben en poder de les administracions. Aquest nou sistema aportarà significatius estalvis econòmics i facilitarà futurs projectes col·laboratius entre les administracions.

La vicepresidenta del Govern i presidenta del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, Joana Ortega, ha signat amb els presidents de les diputacions catalanes el Conveni de col·laboració per a la definició, implantació i posada en marxa d’un sistema informàtic per gestionar el Padró Municipal d’Habitants. El projecte és fruït de la col·laboració entre les administracions catalanes i del treball de les diputacions amb el Consorci AOC, que és qui en coordinarà el manteniment.

El nou Padró Municipal d’Habitants significa un impuls addicional als projectes d’interoperabilitat que garanteixen el dret dels ciutadans a no presentar documents ja en poder de les administracions, com és el cas dels volants i certificats del padró. Per tal de fer efectiu aquest dret (recollit a la Llei 29/2010, d’ús dels mitjans electrònics) i proporcionar al ciutadà estalvis de temps relacionats amb documentació ja aportada a l’administració, el sector públic català disposa de la plataforma Catàleg de Dades i Documents Interoperables a Catalunya, amb més de 60 tipologies d’informació cadastrals, estadístiques, tributàries, etc.

L’acte de signatura del conveni, ha tingut lloc a la Sala Torres García del Palau de la Generalitat, ha comptat amb la participació del president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve;  el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet; el president de la Diputació de Girona, Joan Giraut, i el president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé.

La vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, amb els presidents de les 4 diputacions catalanes (Imatge de la Generalitat)
La vicepresidenta del Govern i presidenta del Consorci AOC,  Joana Ortega, amb els presidents de les 4 diputacions catalanes (Imatge de la Generalitat)

Fins a 1’8 milions de consultes al servei de padró municipal

La gestió del padró municipal d’habitants (PMH) és un dels serveis principals que ofereixen les diputacions als ajuntaments i des de fa més de 20 anys s’està prestant en la modalitat de servei al núvol, amb molts beneficis i un alt nivell de satisfacció per a les administracions usuàries. Al llarg de 2014, les consultes realitzades mitjançant el servei Via Oberta de l’AOC als padrons municipals d’habitants van apropar-se als 1,8 milions, fet que implica un estalvi de 1,8 milions de desplaçaments dels ciutadans que ja no han hagut de presentar aquest document, i un estalvi econòmic global de 8 milions d’euros anuals de tasques administratives i desplaçaments als ciutadans i a les administracions.

Fins ara, cada diputació ha vingut oferint el servei de forma individualitzada i, dins de l’estratègia del projecte d’Administració Oberta de Catalunya, on es fomenta la col·laboració, la cooperació i compartir solucions comunes, la Diputació de Barcelona va proposar una iniciativa adreçada a compartir una solució comuna per a tots els ajuntaments catalans en la gestió del padró d’habitants. Aquesta iniciativa ha tingut el suport de la resta de diputacions, així com del Consorci AOC.

Aquest projecte donarà servei, d’entrada, als 745 ajuntaments (80%) que actualment ja fan servir el padró de les diputacions i es podrà ampliar a altres ajuntaments que s’hi vulgui afegir i generarà importants estalvis econòmics pel que fa a l’adquisició de llicències, la implantació i el manteniment gràcies a la compra agregada.

L’acord s’inicia amb una primera fase que consisteix en l’adquisició i posada en marxa del nou programari, la migració de les dades des dels sistemes actuals al nou i un primer any de manteniment. També s’estableix que la Diputació de Barcelona assumirà el procediment de contractació del nou programari i hi aportarà 336.142 €, del total de 473.447 € que aporten les quatre diputacions en aquest primer termini.

En una segona fase, s’acordarà el manteniment d’aquest nou sistema informàtic per part de les quatre diputacions, d’acord amb les necessitats que sorgeixin, que seran tractades, supervisades i coordinades pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

Disposar d’un únic sistema d’informació permetrà, entre d’altres, impulsar economies d’escala i, per tant, tenir un impacte positiu en l’àmbit econòmic. També establirà sinergies positives entre els diferents actors institucionals per millorar l’eficàcia, l’eficiència, l’economia i l’efectivitat de l’actuació de les administracions públiques.