Consorci Localret

Introdució

Els nivells electromagnètics de les antenes de telefonia mòbil continuen molt per sota del que estableix la legislació

Els nivells electromagnètics de les antenes de telefonia mòbil continuen molt per sota del que estableix la legislació

Els nivells de camp electromagnètic (CEM) de radiofreqüència (RF) generats per les antenes de telefonia mòbil i altres sistemes de radiocomunicació (com ara FM, televisió, WiFi i WiMAX) a Catalunya continuen sent molt inferiors als nivells màxims permesos a la normativa vigent, adoptada per bona part dels països de la Unió Europea i basada en recomanacions internacionals.

Així es desprèn del tercer “Informe anual sobre els nivells d’exposició a CEM de RF a Catalunya”, corresponent al 2015, presentat per la Generalitat de Catalunya en el marc del projecte de la Governança Radioelèctrica, cofinançat per la Comissió Europea mitjançant LIFE. L’informe, elaborat per la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, es pot consultar al portal web governancaradioelectrica.gencat.cat, on també hi ha publicats els informes dels dos anys anteriors.

Nivells màxims d'exposició als camps electromagnètics
Nivells màxims d’exposició als camps electromagnètics

Mesures a 184 municipis

L’informe és el resultat de l’anàlisi, d’una banda, de les 5.299 mesures realitzades durant l’any 2015 amb equips portàtils a 1.945 espais de tot el territori i, d’altra, de les mesures registrades pels més de 300 equips fixos de monitoratge que integren la xarxa del Sistema de Monitoratge de Radiofreqüència (SMRF) de Catalunya i que mesuren de forma contínua el nivell de CEM de RF generat per les antenes de telefonia mòbil i altres sistemes de radiocomunicació a 184 municipis catalans.

En sòl urbà, durant l’any 2015 s’han realitzat mesures amb equips portàtils a 111 municipis de Catalunya. La majoria dels llocs mesurats corresponen als anomenats “sensibles”: llars d’infants (94), centres d’ensenyament d’infantil, primària i secundària (269), residències geriàtriques (84), parcs públics (111) i domicilis particulars (176). Així mateix, i gràcies a la col·laboració amb el Cos dels Agents Rurals de Catalunya, s’han realitzat 1.848 mesures al voltant de 831 infraestructures de radiocomunicació ubicades en sòl rural.

Nivells de mesures dels camps electromàgnetics d'antenes de telefonia mòbil
Nivells de mesures dels camps electromàgnetics d’antenes de telefonia mòbil

Els nivells màxims permesos a la normativa varien en funció de la freqüència utilitzada pel sistema de radiocomunicació. Així, per sistemes de radiocomunicació com la FM o la televisió, el màxim permès d’exposició per al públic en general és de 28 V/m, mentre que per a la telefonia mòbil és de 38 V/m i per al WiFi és de 61 V/m.

Dels 5.299 mesuraments realitzats amb els equips portàtils, que mesuren el total de CEM de RF procedent de la majoria dels sistemes de radiocomunicació, 5.258 (99,23%) són inferiors a 5 V/m; 31 són entre 5 i 10 V/m; 6, entre 10 i 15 V/m i només 4, entre 15 i 20 V/m.