Consorci Localret

Introdució

Els ajuntaments i el Consell Comarcal del Bages estalvien un 40% en telefonia

Els ajuntaments i el Consell Comarcal del Bages estalvien un 40% en telefonia

La compra agregada de serveis, gestionada pel Consell Comarcal, permet als Ajuntaments estalviar un 40% en telefonia. La iniciativa, de Localret i Diputació de Barcelona, compta amb 27 ajuntament adherits al Bages i Moianès que han decidit prorrogar dos anys més el conveni.

Segons ha informat el Consell Comarcal del Bages, vint-i-set ajuntaments del Bages i el Moianès i el Consell Comarcal del Bages han prorrogat per dos anys més un conveni de contractació de serveis de telecomunicacions que els ha permès obtenir importants estalvis econòmics i millora de la qualitat els darrers anys. A partir d’una compra agregada, que van liderar Localret i Diputació de Barcelona, i que es va gestionar amb el suport del Consell Comarcal del Bages, els Ajuntaments que s’hi van adherir han aconseguit estalviar un 40 % en telefonia fixa, un 60 % en telefonia mòbil i un 8 % en dades d’Internet.

CCBages_logo

Els bons resultats d’aquests dos primers anys de compra agregada del servei de telecomunicacions ha fet que tots els consistoris hagin volgut prorrogar-la. A més de la important reducció en despesa, el servei aporta altres avantatges:

  • Estalvi dels costos de la contractació, ja que els Ajuntaments no han hagut de fer els plecs ni la tramitació. Aquests tràmits suposen una despesa aproximada de 10.000 euros en municipis grans i uns  1.000 euros en municipis petits.
  • Racionalització d’aparells i eliminació de serveis no necessaris: 10%-25% més d’estalvi anual que cal afegir a l’estalvi actual.
  • Renovació gratuïta d’aparells de telefonia mòbil: nous terminals sense cost i  renovació cada dos anys com a mínim.
  • Millores de cobertura de telefonia mòbil  amb l’ampliació d’estacions base i de repetidors i la previsió de noves instal·lacions.

moianes

L’origen de la compra agregada de serveis de telecomunicacions

El Consorci Localret, que agrupa municipis de tot Catalunya i entitats municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d’altres, la contractació centralitzada i/o gestió de la prestació de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) amb la finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicació i potenciar l’estalvi econòmic d’aquests serveis.

El febrer de 2013 el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona van signar un conveni de col·laboració per dur a terme la compra agregada dels serveis de veu, mòbil i dades, conjuntament amb tots aquells ens locals, i ens dependents d’aquests, de la demarcació de Barcelona que s’hi adhereixin, amb l’objectiu d’obtenir un benefici tècnic, de gestió de procediments i econòmic.

Donada la magnitud del procés i la necessitat de disposar de suport tècnic per part dels Ajuntaments, el Consell Comarcal del Bages va signar un conveni amb la Diputació de Barcelona per col·laborar en aquest procés donant suport als municipis adherits durant la preparació i recull d’informació i posteriorment durant la seva vigència.