Consorci Localret

Introdució

El Tribunal Constitucional suspèn la taxa de la Generalitat a les operadores d’Internet per fomentar l’audiovisual

El Tribunal Constitucional suspèn la taxa de la Generalitat a les operadores d’Internet per fomentar l’audiovisual

El Tribunal Constitucional admet a tràmit el recurs contra la Llei de la Generalitat que grava la provisió de continguts pels prestadors de comunicacions electròniques.El Ple del Tribunal Constitucional del 14 de setembre ha admès a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat promogut pel Govern espanyol contra el Capítol I de la Llei del Parlament de Catalunya 15/2014, de 4 de desembre, de l’Impost sobre la provisió de continguts per part dels prestadors de serveis de comunicacions electròniques i de foment del sector i la difusió de la cultura digital.

El Tribunal acorda donar trasllat de la demanda al Congrés dels Diputats i al Senat, així com al Govern i al Parlament de Catalunya, que disposaran de quinze dies per personar-se i formular les al·legacions que estimin convenients.

Segons que ha informat el Tribunal, el Ple acorda també la suspensió automàtica de la vigència i aplicació de les disposicions i actuacions impugnades, decisió que és conseqüència de la invocació per part del Govern de l’art. 161.2 de la Constitució. Aquest precepte estableix el següent: “El Govern podrà impugnar davant el Tribunal Constitucional les disposicions i resolucions adoptades pels òrgans de les Comunitats Autònomes”.

La impugnació produirà la suspensió de la disposició o resolució recorreguda, però el Tribunal, si escau, haurà de ratificar-la o aixecar-la en un termini no superior a cinc mesos”. L’admissió a tràmit no suposa cap pronunciament sobre el fons del recurs, que el Tribunal resoldrà en properes dates.

Comunicat del Departament de Cultura

El Departament de Cultura de la Generalitat ha manifestat el seu més profund desacord amb relació a la decisió del Tribunal Constitucional de suspendre l’impost per al foment audiovisual. Per a Cultural, la llei comptava amb el recolzament del professionals del sector, així com dels grups parlamentaris. El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, ha declarat que “aquesta decisió afecta, novament, a les polítiques culturals catalanes així com al sector audiovisual del nostre país”. Mascarell ha assenyalat que des de Catalunya “busquem solucions davant una època de grans dificultats econòmiques i des del Govern central només rebem negatives.”

Quan el Tribunal Constitucional admet a tràmit el recurs del Govern espanyol queda suspesa la llei catalana
Quan el Tribunal Constitucional admet a tràmit el recurs del Govern espanyol queda suspesa la llei catalana