Consorci Localret

Introdució

El Consorci Localret i l’Ajuntament de Lloret de Mar col·laboren per millorar l’accés als serveis de banda ampla

El Consorci Localret i l’Ajuntament de Lloret de Mar col·laboren per millorar l’accés als serveis de banda ampla

El Consorci Localret i l’Ajuntament de Lloret de Mar han signat un conveni de col·laboració per a la redacció d’un estudi que permeti definir l’estratègia per a la millora de l’accés als serveis de banda ampla i la provisió de serveis vinculats a “ciutats intel·ligents” (smart cities), fent especial èmfasi en els aspectes relacionats amb la situació de la localitat com a referent en turisme a Catalunya.

L’abast de l’estudi preveu dues fases. Pel que fa a la fase inicial cal destacar:

  • L’anàlisi de la situació actual i futura dels serveis de banda ampla en el municipi de Lloret de Mar.
  • L’avaluació de les febleses, amenaces, fortaleses i oportunitats del municipi, en relació a la connectivitat i la millora de l’accés als serveis de banda ampla.
  • L’estudi de les possibilitats per desenvolupar les tecnologies necessàries per tal que Lloret de Mar pugui oferir serveis vinculats a les “ciutats intel·ligents”, fent especial èmfasi a totes les actuacions relacionades amb l’àmbit turístic.
  • La definició d’un Pla d’acció que permeti a l’Ajuntament conèixer aquelles accions en les que pot fer més èmfasi de cara a millorar l’accés als serveis de banda ampla i/o potenciar els serveis vinculats a les “ciutats intel·ligents”.

En relació a la segona fase, l’estudi analitzarà diferents propostes de desplegament tenint en compte les infraestructures públiques presents al municipi i els plans de desplegament previstos per l’Ajuntament i/o la Generalitat de Catalunya, que permetin -d’una manera ordenada i coherent- donar connectivitat als diferents punts o àrees estratègiques del municipi. Això implica els equipaments públics, els equipaments privats d’interès social, els nous sectors de planejament, els polígons industrials i els punts potencials a connectar a nivell de sensors, actuadors i presentadors de smart cities.