Introdució

Arbúcies trasllada a una nova ubicació les antenes de telefonia mòbil

Arbúcies trasllada a una nova ubicació les antenes de telefonia mòbil

L’Ajuntament d’Arbúcies (la Selva) ha informat que s’ha iniciat l’última fase de les obres per al trasllat al Turó del Pi de les antenes de telefonia mòbil situades al carrer Domènec Refart i Pont.

El número 13 del butlletí municipal “Ressons d’Arbúcies”, corresponent al mes de juliol, informa que aquests dies s’està duent a terme la part d’obra civil que consisteix en la construcció de la torre i els tancaments necessaris per a la instal·lació. Una vegada finalitzin les obres, les operadores de telefonia mòbil iniciaran el desmuntatge de les antenes de l’emplaçament actual per a portar-lo al nou del Turó del Pi que és un espai situat a més de 150 metres de nuclis habitats.

El primer tinent d’alcalde, Jaume Salmeron, ha assenyalat, segons el butlletí municipal, que el cost de les obres l’assumeix íntegrament l’operador de telecomunicacions Telefónica i que la nova ubicació “permetrà millorar la cobertura i la seguretat dels arbuciencs”.

Obres pel trasllat de les antenes a Arbúcies (Imatge publicada al butlletí municipal)
Obres per al trasllat de les antenes a Arbúcies (Imatge publicada al butlletí municipal)