Serveis del Consorci Localret Assessorament jurídic i tècnic

Oferim assessorament en l’àmbit de les telecomunicacions i la societat de la informació

Oferim assessorament jurídic i tècnic en l’àmbit de les telecomunicacions i la societat de la informació

  • Tot
  • Infraestructures fixes
  • Infraestructures de radiocomunicació
  • Telecomunicacions corporatives
  • Societat de la informació
  • Atenció individual als consorciats

Establir les prescripcions tècniques mínimes, relatives a les infraestructures soterrades de telecomunicacions, a incorporar en les actuacions portades a terme a la via publica, preferentment en l’entorn urbà consolidat

Dóna la possibilitat a l’Ajuntament d’intervenir en la decisió de quines infraestructures soterrades de telecomunicacions s’incorporaran en una nova actuació urbanística.

Disposar d’una estratègia en telecomunicacions permet als ajuntaments prendre les decisions més encertades en cada moment, planificant un desplegament coherent i ordenat de les infraestructures en el terme municipal.

Conèixer l’estat dels serveis de telecomunicacions és el pas previ per poder determinar les accions necessàries a realitzar que permetin una millora de la situació deficient en la que es troben molts municipis en relació a la connectivitat i l’accés…

Conèixer l’estat dels serveis de telecomunicacions és el pas previ per poder determinar les accions necessàries a realitzar que permetin una millora de la situació deficient en la que es troben molts municipis en relació a la connectivitat i l’accés…

Què és? És un instrument de planejament que defineix el règim urbanístic de les instal·lacions de radiocomunicació en el municipi, fixa el seu emplaçament, les compatibilitats i incompatibilitats d’ús i les prohibicions i restriccions, per tal de minimitzar l’impacte d’aquestes…

Què és? Quan l’Ajuntament decideix implantar una xarxa sense fils municipal, ja sigui per a l’autoprestació de serveis o per a donar connexió a determinats serveis públics són molts els aspectes que ha de tenir en compte. LOCALRET acompanya a…

Què és? És un procés de contractació de serveis de telecomunicacions (veu fixe, veu mòbil i dades) mitjançant un únic expedient, en el que es consideren tots els consums i quotes dels municipis i d’altres ens locals de forma agregada. Aquest…

Què és? És una proposta d’actuació, una eina que ha de permetre als ajuntaments determinar l’estat global dels sistemes i serveis de telecomunicacions municipals i definir les accions que cal dur a terme per optimitzar l’ús de les telecomunicacions i…

Què és? És un portal a Internet que permet als ens locals i a la resta d’administracions públiques dur a terme, per via telemàtica, determinades fases de la contractació administrativa de subministraments, obres i/o serveis. Més informació a la web:…

Què és? És una eina que ha de permetre millorar el servei i la relació amb el ciutadà a través de la redefinició i optimització de processos, com també mitjançant la integració en aquests de les noves tecnologies de la…

Què és Consensus? Consensus és una eina tecnològica dissenyada per facilitar i impulsar la informació i la participació ciutadana a través d’internet en el món local. Consisteix en un espai virtual obert, administrat pels ajuntaments, per contribuir a la participació…

MIRATV – Difusió de continguts audiovisuals a internet   MIRATV és una solució web que té per objectiu posar a l’abast de tots els consorciats de Localret una plataforma que els hi permeti difondre, centralitzar i ordenar el seu contingut…

Què és? Atenem consultes al voltant de qüestions relacionades amb l’àmbit de la societat de la informació que arriben dels nostres consorciats. Ús de les xarxes socials i de les eines 2.0 Administració electrònica: informació sobre solucions, serveis i productes i suport…

Què és? Atenem totes aquelles consultes, incidències i sol·licituds d’informació relacionades amb els serveis de telecomunicacions que arriben dels nostres consorciats. També fem d’interlocutors amb els operadors per tal d’optimitzar i agilitzar la resolució d’incidències com ara: No hi ha…