Smartphone telefon celular

Agregació de la demanda dels serveis de telecomunicacions

Què és? És un procés de contractació de serveis de telecomunicacions (veu fixe, veu mòbil i dades) mitjançant un únic expedient, en el que es consideren tots els consums i quotes dels municipis i d’altres ens locals de forma agregada. Aquest…

Smartphone telefon celular

Pla de telecomunicacions corporatives

Què és? És una proposta d’actuació, una eina que ha de permetre als ajuntaments determinar l’estat global dels sistemes i serveis de telecomunicacions municipals i definir les accions que cal dur a terme per optimitzar l’ús de les telecomunicacions i…

Telecomunicacions blau

PECAP – Estalvi en les contractacions de l’Ajuntament

Què és? És un portal a Internet que permet als ens locals i a la resta d’administracions públiques dur a terme, per via telemàtica, determinades fases de la contractació administrativa de subministraments, obres i/o serveis. Més informació a la web:…