Consorci Localret

Introdució

Pla d’implantació de xarxes sense fils municipals

Pla d’implantació de xarxes sense fils municipals

Què és?

Quan l’Ajuntament decideix implantar una xarxa sense fils municipal, ja sigui per a l’autoprestació de serveis o per a donar connexió a determinats serveis públics són molts els aspectes que ha de tenir en compte. LOCALRET acompanya a l’Ajuntament per abordar de manera complerta un procés d’implantació d’una xarxa sense fils municipal i establir quin és el model més adequat per a cada circumstància. Es defineix com ha de ser el desplegament tècnic, quin és (un o diversos) el pla de viabilitat adequat a cada municipi, quins requisits legals ha de complir l’Ajuntament, qui s’encarregarà de la gestió de la xarxa, quins serveis es podran oferir, qui oferirà aquests serveis, etc.

Objectius

  • Disposar de banda ampla quan no existeix oferta comercial.
  • Incentivar la competència quan aquesta és escassa.
  • Proporcionar serveis itinerants als ciutadans i als visitants, augmentant l’atractiu i benestar del municipi.
  • Dotar de millors infraestructures i serveis per a les empreses del municipi.
  • Millorar els serveis municipals i reduir costos de contractació de serveis.

Fases d’implantació

  1. Disseny de la solució: definició del projecte, estudi sobre el desplegament tècnic, estudi jurídic i model de negoci.
  2. Plecs i valoració del concurs de construcció de xarxa.
  3. Plecs i valoració del concurs de WISP.