Consorci Localret

Introdució

PECAP – Estalvi en les contractacions de l’Ajuntament

PECAP – Estalvi en les contractacions de l’Ajuntament

Què és?

És un portal a Internet que permet als ens locals i a la resta d’administracions públiques dur a terme, per via telemàtica, determinades fases de la contractació administrativa de subministraments, obres i/o serveis.

Més informació a la web: http://www.pecap.org

Objectius

  • Facilitar als compradors (administracions públiques) i als venedors (empreses proveïdores) un entorn de comunicació i d’intercanvi d’informació suportat en una infraestructura tecnològica i de comunicacions única per a tots els seus usuaris.
  • Simplificar els processos de contractació.
  • Assessorar en l’àmbit de la contractació pública per mitjans electrònics.