Qui som – ant

Història i antecedents

Els precedents: la revolució tecnològica i el procés de liberalització

Estatuts

Els precedents: afegir petit text sobre els Estatus

 

Presentació del President

Presentació: afegir petit text sobre la presentació

Òrgans de Govern

Òrgans: afegir petit text sobre el òrgans de govern

Municipis Adherits

Municipis: afegir petit text sobre els municipis

Transparencia

Transparencia: afegir petit text sobre la transparència

Localret és el Consorci local format per les administracions locals de Catalunya per actuar, de manera coordinada i unitària, davant el desenvolupament de les xarxes i els serveis de telecomunicacions, així com en l’aplicació de les TIC per millorar l’acció dels governs locals en l’impuls de la societat de la informació.

 

Localret té la funció de fer sentir la veu dels municipis en aquells àmbits on es prenguin decisions que afecten l’ordenació de les infraestructures i els serveis de telecomunicacions, així com en tot allò que afecti el desplegament i utilització de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Localret també té la missió de prestar serveis i oferir assessorament als ens locals en la preparació i execució de les polítiques locals per al desenvolupament de la societat del coneixement i en el desplegament de les TIC al territori i per al conjunt dels ciutadans. Els usos i beneficis de les noves tecnologies han de ser accessibles a tot el territori i al conjunt dels ciutadans, evitant l’anomenada “escletxa digital”.

Actualment són més de 800 els ens locals que formen part de Localret, a més de comptar amb el suport des del naixement l’any 1997, de les dues entitats municipalistes catalanes: l’FMC (Federació de Municipis de Catalunya) i l’ACM (Associació Catalana de Municipis i Comarques). Localret defensa els interessos dels ens locals catalans i cerca, en tot moment, la col·laboració i les sinergies de la resta d’administracions públiques i de la iniciativa privada per assolir els objectius comuns.