En el perfil del contractant hi ha la informació relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions provisionals i les definitives, així com els plecs de clàusules administratives.
Les persones interessades a participar o conèixer l’activitat contractual de Localret trobaran en aquest apartat la informació essencial sobre el procediment concret, a més dels terminis de presentació de la documentació corresponent.

Plecs de clàusules administratives tipus

Posem a la vostra disposició els diferents plecs de clàusules administratives “tipus” reguladores dels contractes de serveis i de subministrament del consorci Localret:

Contracte de serveis. Procediment negociat amb publicitat [PDF, 107KB, 28 pàgines]

Contracte de serveis. Procediment negociat sense publicitat [PDF, 99KB, 24 pàgines]

Contracte de serveis. Procediment obert [PDF, 117KB, 26 pàgines]

Contracte de subministrament. Procediment negociat amb publicitat [PDF, 103KB, 27 pàgines]

Contracte de subministrament negociat sense publicitat [PDF, 97KB, 25 pàgines]

Subministrament procediment obert [PDF, 111KB, 23 pàgines]

Facturació electrònica

Enllaç a la bústia de lliurament de factures electròniques al Consorci Localret (servei eFACT)

Contractació Pública del Consorci Localret

Enllaç al Portal de Contractació Pública del Consorci Localret

Licitacions

Close Menu